Eighth Generation


4142. Linda Lee BURDETTE (private).

Charles BARNETT (private).

Linda Lee BURDETTE-3031 and Charles BARNETT-3112 had the following children:

4986

i.

Austin Howard Burdette BARNETT (private).

4987

ii.

Taft MacKenzie BARNETT (private).